Σχεδόν σε κάθε ηλεκτρονική συσκευή υπάρχουν χαραγμένα ορισμένα σύμβολα όπως της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της σήμανσης υποχρεωτικής συμμόρφωσης για προϊόντα που πωλούνται εντός της Ευρωπαϊκής ζώνης, της σήμανσης ότι το προϊόν υπόκειται στην οδηγία 2002/96/EC της Ε.Ε ότι όλες οι ηλεκτρικές συσκευές όταν φτάσουν στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους θα πρέπει να μην απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα αλλά να μεταφέρονται σε ειδικά σημεία συλλογής τέτοιων απορριμμάτων κ.ά.
Πριν λίγο καιρό, είχε κατατεθεί μία δράση με την ονομασία E-Label, από τους γερουσιαστές Deb Fischer (R-Nebraska) και Jay Rockefeller (D-W. Virginia) ώστε όλα αυτά τα παράξενα σύμβολα να αποτελέσουν παρελθόν και να αποκτήσουν ψηφιακή μορφή με στόχο οι συσκευές να είναι "καθαρότερες" και να γίνουν φθηνότερες στην κατασκευή, κάτι που θα ωφελήσει τον τελικό καταναλωτή.

Το σύνολο των οδηγιών E-Label, που αφορούν σε όλα αυτά που θα πρέπει να αναγράφονται σε μια ηλεκτρονική συσκευή -καθιστώντας περιττή την αποτύπωση των συμβόλων στο πίσω μέρος, για παράδειγμα, ενός κινητού - θα υπάρχουν στις συσκευές αλλά σε ψηφιακή μορφή (ενδεχομένως να υπάρχει κάποια προεγκατεστημένη εφαρμογή).

Μόλις πρόσφατα, η οδηγία έγινε νόμος από τον Πρόεδρο των Η.Π.Α Barack Obama. Παρ' ότι δεν έχει δοθεί ακριβής χρονοδιάγραμμα για το πότε θα τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος (από το 2016 μαθαίνουμε) στο μέλλον οι συσκευές θα είναι απαλλαγμένες από όλα τα σύμβολα, εκτός από το λογότυπο CE. Είναι πολύ πιθανό ωστόσο να ακολουθήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση με παρόμοια κίνηση.