Η VAIO επέστρεψε, όχι όμως ως ιδιοκτησία της Sony αλλά ως μία ξεχωριστή εταιρεία. Στην επίσημη ιστοσελίδα της, η νέα εταιρεία αναφέρει πως είναι "ελεύθερη" και πως πολλά πράγματα θα αλλάξουν στο μέλλον.