Το προσχέδιο μια Ευρωπαϊκής οδηγίας ορίζει την κατασκευή σημείου φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα έξω από κάθε καινούριο ή ανακαινισμένο σπίτι. Η οδηγία αυτή φαίνεται να βρει εφαρμογή μέχρι το 2019. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρχίσει να λαμβάνει στα σοβαρά τις υποδείξεις και ανησυχίες των επιστημόνων οι οποίοι το τελευταία χρόνια κάνουν λόγο για τεράστιες και μη αναστρέψιμες βλάβες στο περιβάλλον εάν οι άνθρωποι  συνεχίσουν με την ίδια νοοτροπία και απαξίωση σε αυτό.

Image result for tesla electric cars

Μια αφορμή για την πρωτοβουλία αυτή, είναι οι ανακοινώσεις από την Ολλανδία και την Νορβηγία οι οποίες έχουν αποσκοπούν στην κατάργηση των οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης μέχρι το 2025 και την αντικατάστασή τους με ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων και την δημιουργία υποδομών προκειμένου να υποστηρίξουν ένα τέτοιο εγχείρημα. Στην οδηγία αυτή γίνεται αναφορά και για την δημιουργία εγκαταστάσεων στο 10% των χώρων στάθμευσης.

Image result for electric cars charging

Οι προοπτικές για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πολλές και τα οφέλη του αρκετά. Σε βάθος χρόνου η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων θα μπορέσει να αποτελέσει θετικό παράγοντα στο πρόβλημα των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την έλλειψη που υπάρχει αλλά και στις ανανεώσιμες πηγές όταν τα καιρικά φαινόμενα δεν ευνοούν την συσσώρευση ενέργειας καθώς η δημιουργία σταθμών επαναφόρτισης θα προσφέρει τη δυνατότητα στα οχήματα να προσφέρουν την ηλεκτρική τους ενέργεια στο δίκτυο.