Ο περισσότερος κόσμος ο οποίος πλοηγείτε στο διαδίκτυο σίγουρα έχει κληθεί να επιβεβαιώσει πως δεν είναι "ρομποτ" ή όπως αναφέρεται "bot" μέσω του συστήματος Capcha. Ουσιαστικά ο χρήστης καλείται να καθαρογράψει ένα κείμενο που εμφανίζεται τυχαία, συχνά με διακριτή διαγράμμιση, δυσνόητη γραφή και γενικά σε μη ευδιάκριτη μορφή. Ο κύριος λόγος είναι η καταπολέμηση των spam μηνυμάτων από κακόβουλα προγράμματα τα οποία προσπαθούν με τον τρόπο αυτό να αποκτήσουν πρόσβαση σε λογαριασμούς email και σε άλλες υπηρεσίες

CAPTCHA: Εσείς ξέρετε πώς δουλεύετε για τη Google χωρίς να το γνωρίζετε;

Από το 2009 έχει θέσει σε εφαρμογή η Google την ψηφιοποίηση παλαιών και σπάνιων εγγράφων και βιβλίων με σκοπό να τα διαθέσει στο κοινό μέσω του Google Books Project. Τα κείμενα αυτά σαρώνονται και η σάρωση επεξεργάζεται από ειδικά προγράμματα τα οποία μετατρέπουν την εικόνα σε κανονικά κείμενα με την βοήθεια αναγνώρισης χαρακτήρων. Τα προγράμματα μετατροπής όμως αρκετές φορές αδυνατούν λόγω της κατάστασης της σάρωσης να την μετατρέπουν σε κείμενο και να υπάρχουν αρκετά λάθη.

Image result for google captcha

Εδώ έρχεται το Capcha να συμπληρώσει αυτό το κενό. Στο Capcha προβάλλονται όλες οι δυσανάγνωστες λέξεις και φράσεις από τις σαρώσεις και οι χρήστες καλούνται ουσιαστικά να τις αποκωδικοποιήσουν. Μπορεί η μια λέξη να φαίνεται ασήμαντη αλλά οι φόρμες capcha που συμπληρώνονται καθημερινά είναι αδιανόητα πολλές. Ενδεικτικά, σε λίγους μήνες οι χρήστες του Internet συνείσφεραν στην ψηφιοποίηση εγγράφων 20 ετών των New York Times, ενώ μέσα στον πρώτο χρόνο είχαν ψηφιοποιηθεί πάνω από 17.000 βιβλία.