Υπάρχουν όμως αρκετά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν προκειμένου να προχωρήσει η ανάπτυξη τους. Συγκεκριμένα το σημαντικότερο είναι πως το ένα τρίτο της συνολικής ενέργειας της μπαταρίας σπαταλάται ως θερμότητα με αποτέλεσμα η διάρκεια ζωής της να είναι μειωμένη. Η ερευνητική ομάδα του Λι, η οποία απαρτίζεται από 6 ακόμα επιστήμονες έρχεται με νέα στοιχεία για να δώσει την λύση.

                                                                Ο καθηγητής της Πυρινκής Επιστήμης του ΜΙΤ Ju Li

Με το νέο είδος μπαταρίας της νανολίθιας καθόδου, έχει αναπτυχθεί μια μέθοδος κατά την οποία το οξυγόνο παραμένει σταθερό και μετασχηματίζεται απευθείας μεταξύ των τριών οξειδοαναγωγικών φάσεών του ενώ παράλληλα παραμένει δεσμευμένο υπό την μορφή τριών χημικών ενώσεων. Εξηγούν στην αναφορά που εξέδωσαν πως αυτό το στοιχείο μειώνει την απώλεια τάσης με αποτέλεσμα ένα πολύ μικρό ποσοστό να μετατρέπεται σε θερμότητα.

Έτσι λοιπόν εάν η θεωρία και η πειραματική προσέγγιση περάσουν στην πράξη, μιλάμε για ταχύτερη φόρτισητων συσκευών και πιο αποτελεσματικές μπαταρίες. Υποστηρίζεται ακόμα από τον Λι πως θα έχουν και κατά πολύ περισσότερο αυξημένη διάρκεια ζωής καθώς μέσω της χημικής αντίδρασης προστατεύονται από την υπερφόρτωση.  Ο στόχος της ερευνητικής ομάδας είναι η δημιουργία πρωτότυπου μοντέλου για τους κατασκευαστές σε ένα χρονικό πλαίσιο 18 μηνών.