Πολλές οι κονσόλες που δημιουργήθηκαν και έκλεψαν τις καρδιές μας. Εσείς τις γνωρίζετε όλες;  

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε μια λίστα με κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών με χρονολογική σειρά.  Με αυτές πορευτήκαμε στα παιδικά μας χρόνια. Τις νοσταλγούμε καθώς μας πηγαίνουν πίσω στις εποχές τις παιδικής αθωότητας. Για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιότεροι.

Αυτή η λίστα περιλαμβάνει τις πρώτες κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών που δημιουργήθηκαν ποτέ,  όπως η πρώτη γενιά κονσολών Pong. 

Ο κατάλογος διαιρείται σε εποχές που ονομάζονται με βάση το κυρίαρχο είδος κονσόλας της εποχής.  

- Πρώτη γενιά (1972-1980)  
- Δεύτερη γενιά (1976-1983)  
- Τρίτη γενιά (1983-1993)  
- Τέταρτη γενιά (1987-1995)  
- Πέμπτη γενιά (1993-1999)  
- Έκτη γενιά (1999-2004) 
- 'Εβδομη γενιά (2005-2011) 
- Όγδοη γενιά (2012-σήμερα)   

Κάποιες εποχές αναφέρονται με βάση το πόσα bits μια μεγάλη κονσόλα θα μπορούσε να επεξεργαστεί. Η εποχή του 128-bit (έκτη γενιά) ήταν η τελική εποχή. Πολλές από αυτές κυκλοφόρησαν σε διάφορες εκδόσεις για να κερδίσουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.  

Πρώτη γενιά (1972-1980)

Δεύτερη γενιά (1976-1983)  

Τρίτη γενιά (1983-1993)  

Τέταρτη γενιά (1987-1995)  

Πέμπτη γενιά (1993-1999) 

 

Έκτη γενιά (1999-2004) 

 'Εβδομη γενιά (2005-2011) 

 Όγδοη γενιά (2012-σήμερα)