Στο EasyService φροντίζουμε να σας ενημερώνουμε προσωπικά σε κάθε στάδιο των εργασιών service. Αν ωστόσο καταστεί αδύνατη η επικοινωνία, σας παρέχουμε τη δυνατότητα να μαθαίνετε ανά πάσα στιγμή το στάδιο εξέλιξης του service σας, μέσω του Easyservice.gr κάνοντας login στο λογαριασμό σας! Φυσικά λαμβάνετε τόσο μηνύματα(sms) στο κινητό σας αλλά και email καθ όλη την διάρκεια επισκευής της συσκευής σας.