Εχεμύθεια & Ασφάλεια

Κατά την διαδικασία της ανάκτησης δεδομένων στα εργαστήρια μας, διαχειριζόμαστε συχνά ευαίσθητα απόρρητα αρχεία μεγάλων εταιριών καθώς και πολύ προσωπικά δεδομένα πελατών. Είναι προφανές ότι κατά τη διαδικασία αυτή το EasyService οφείλει να τηρήσει απόλυτη ασφάλεια και εχεμύθεια ώς προς τα δεδομένα που ανακτά.

Η Εταιρία παρέχει τις υπηρεσίες της και διεκπεραιώνει την εξέταση ή/και την ανάκτηση των δεδομένων με απόλυτη εχεμύθεια και μυστικότητα σχετικά με το περιεχόμενο αυτών, που εξετάζονται ή/και ανακτώνται, τηρώντας το Νόμο (ιδίως περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) και υποχρεούμενη να διαφυλάσσει, σε κάθε περίπτωση, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των δεδομένων του Πελάτη.

Το EasyService δεσμεύεται στην υποχρέωση της να κρατήσει απόλυτη εχεμύθεια για τις προσωπικές πληροφορίες του πελάτη.

Οι εργαζόμενοι στα εργαστήρια του EasyService έχουν επίσης υπογράψει σύμβαση βαρύτατων κυρώσεων για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των πελατών της εταιρίας. Πέραν αυτού ακολουθούνται κάποιες πολύ συγκεκριμένες αρχές :

Απο την στιγμή που παραλαμβάνεται ένας δίσκος, του δίδεται ένας μοναδικός αριθμός ο οποίος τον συνοδεύει στο εργαστήριο. Ο αριθμός αυτός αποτρέπει στον υπάλληλο του τεχνικού τμήματος να γνωρίζει προσωπικά στοιχεία του πελάτη που έφερε το δίσκο.

Κατα τη διάρκεια της ανάκτησης δεδομένων, τα αρχεία των πελατών ελέγχονται με software και hardware μεθόδους για την ακεραιότητα τους και παραδίδεται στον πελάτη λίστα αρχείων με δομή φακέλων, ονόματα και μέγεθος. Οι τεχνικοί του EasyService παραδίδουν τη λίστα των αρχείων στον πελάτη τα οποία μπορούμε να ανακτήσουμε με επιτυχία. Με τον τρόπο αυτό δεν εκτίθενται τα δεδομένα του πελάτη στους υπαλλήλους του τεχνικού τμήματος.

Τα δεδομένα των πελατών που ολοκλήρωσαν τη διαδικασία ανάκτησης δεδομένων, παραμένουν στην εταιρία μέχρι ο πελάτης να παραλάβει τα δεδομένα ( συνήθως σε νέο αποθηκευτικό μέσο). Κατόπιν διαγράφονται μόνιμα και είναι ο ίδιος ο πελάτης υπεύθυνος για να προστατεύσει και να έχει αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων του.